Navigering

Nu är det fettreducering med Cryolipolys - fettfrysning här!
Superbra alternativ till fettsugning

Vill du bli av med love handles, putmage som du aldrig får trots träning eller kost? Vill du reducera dina fettdepåer, naturligt, bekvämt, permanent och smärtfritt utan kirurgiska ingrepp? Nu är det möjligt med Cryolipolys (CoolSculpting) – fettfrysning! Det behövs ingen kirurgi för att bli av med fett!

Fördelen med Cryolipolys - fettfrysning
Cryolipolys - fettfrysning är en effektiv fettreducering som ger långsiktigt resultat genom kontrollerad nedkylning av lokala (partiella) fettdepåer. Rättare sagt - den ger ett permanent behandlingsresultat vid fettreducering tack vare en beprövad teknik, många års erfarenhet och dokumenterade kliniska studier - man kan på ett enkelt sätt bli kvitt områden av fett som man länge känt sig besvärad av.

Vad är Cryolipolys - fettfrysning? Alternativ till fettsugning


Cryolipolys - fettfrysning är en icke-invasiv och skonsam behandlingsform som effektivt kan minska fettdepåer på utvalda ställen efter endast EN behandling!
Cryolipolys - fettfrysning är en behandlingsmetod som använder sig av ett eller flera handstycken som suger in fettvävnad, kyler ner det till cirka -10 grader och förstör fettcellerna. Fettceller är känsligare än andra celler och förstörs. De förstörda fettcellerna dräneras och transporteras bort av kroppens egna metabolism, och används därefter som energi åt kroppen.

Kroppens egna process fortsätter efter att man genomgått behandlingen och optimalt resultat kan man se efter cirka 3-4 månader. En rekommenderad kur är 2-3 behandlingar med 4 veckors mellanrum.
Behandling tar cirka 60 min.

Cryolipolys - fettfrysning är en snabb, säker och värdeskapande behandling som kan utföras utan vare sig bedövning eller operation. Efter behandlingen kan du återgå till dina vardagssysslor, det finns alltså inget behov av vila eller sjukskrivning. Metoden har inga kända biverkningar, det finns inga direkta kontraindikationer eller vare sig förhöjda lever – eller fettvärden vid mätningar efter utförda behandlingar.

Behandlingsområden
Behandlingen Cryolipolys - fettfrysning lämpar sig utmärkt för dig som är aktiv men trots allt inte ”blir av med det sista”, för dig som fött barn och inte lyckats få din graviditetsmage att försvinna, för dig som tränar men blir inte kvitt ”gäddhänget” eller de som helt enkelt vill snygga till kroppsformen och se bra ut för sin ålder.
Områden som med fördel kan behandlas är
- Överarm (gäddhäng/änglavingar, båda armar
- Bröst (gynecomasti, båda bröst)
- Mage/buk
- Höfter (love handles, båda höfter)
- Rygg (nedre del)
- Rygg (nedre del)
- Lår utsida (ridbyxlår, båda ben)
- Lår insida (båda ben)
- Stuss/rumpa
- Knä

Hur gör det till fettfrysning? Behandlingsprocessen

Konsultation
Innan en fettfrysning behandling med Cryolipolys - fettfrysning påbörjas, genomgår man först en konsultation. Under konsultationen går igenom hälsotillstånd, informerar om behandlingen och väljer ut behandlingsområde.

Hur gör det till behandlingen?
Innan Cryolipolys - fettfrysning påbörjar, märker man ut behandlingsområdet och applicerar en så kallad “coolpad”. Coolpad skyddar huden under behandlingen och minimerar riskerna för biverkningar.

Behandlingen sker i 3 steg:
1.- Handenheten/handenheterna appliceras på valt behandlingsområde. Startas långsam nedkylning samt vakum massage.
2.- Därefter startas behandlingen med att vävnaden i det lokala området med hjälp av vacuum sugs upp i en kammare som reducerar blodgenomströmningen. Vävnaden i kammaren kyls under cirka 60 minuter sedan ned till en temperatur om-4°C till – 10°C beroende på hudens densitet. Den specialpreparerade duken förhindrar under behandlingen effektivt eventuella skador på huden.
Eftersom fettcellerna är känsligare än övriga celler motsvarar en behandling i genomsnitt 20% reducering av befintliga fettceller samtidigt som övrig vävnad såsom hud, nerver och muskler förhåller sig helt opåverkad.
3. - Avslutas med vakum massage.

Som patient är det inte alls ovanligt att du själv noterar förändringar så tidigt som 2-3 veckor efter behandling fast den verkliga förändringen är att förvänta till fullo efter cirka 6 månader då den kroppskemiska processen, apoptosen är klar.
I de fall där förundersökning givit vid hand att mer än 1 (en) behandling erfordras eller där patienten själv vill uppnå ytterligare behandlingsresultat är det fysiskt möjligt att påbörja efterföljande behandling redan efter cirka 6 – 8 veckor.

Cryolipolys - fettfrysning kan resultatmässigt försiktigt jämföras med en operativ fettsugning. Fettceller som genom apoptosen dött kommer aldrig mer tillbaka vilket innebär att området som behandlats har minskat sin förmåga att binda upp nytt fett i framtiden. Behandlingen kan med fördel kombineras med RF - Radiovågsbehandling dagarna före – och efter behandling för snabbare återhämtning.

Vad är Cryolipolys - fettfrysning?
Cryolipolys - fettfrysning är en säker behandlingsmetod för att permanent avlägsna partiella fettansamlingar. Metoden är väl beprövad med över 500 000 utförda behandlingar världen över, med myndighetsgodkännande och utan kända biverkningar. Genom att utnyttja det fysiska faktum att kroppens fettceller är känsligare än andra celler i huden reduceras kroppsvolymen per varje utförd behandling. Cryolipolys - fettfrysning kan resultatmässigt försiktigt jämföras med en operativ fettsugning. Fettceller som genom apoptosen dött kommer aldrig mer tillbaka vilket innebär att området som behandlats har minskat sin förmåga att binda upp nytt fett i framtiden.

Cryolipolys - fettfrysning är metoden för dig som vill reducera fettdepåer men inte vill utsätta dig för kirurgiska ingrepp med eventuella därtill kopplade risker.

Kandidater med diabetes kan behandlas med RE:shape fettreducering med Cryo Sculpting.

Hur fungerar Cryolipolys - fettfrysning?
Vetskapen om att fettceller är betydligt känsligare för kyla än hud-, nerv- och muskelceller gör det möjligt att kyla ner vävnaden till flera minusgrader utan att skada övrig vävnad. Vid en Cryolipolys - fettfrysning kyler vi kontrollerat ner hudens temperatur, från cirka 0°C – till -10°C. Fettcellen försätts i apoptos, en biologisk process där vi appelerar till kroppens försvarsmekanism om förestående fara vid kyla. De celler som inte är kapabla att klara sina respektive uppgifter är förprogrammerade att dö och eftersom just fettcellerna är speciellt utsatta vid kyla försvinner dessa.

Är Cryolipolys - fettfrysning en ny metod?
Sedan årtionden tillbaka är det känt hur kroppen reagerar vid påverkan av kyla, hur hudens fettceller reduceras medan övriga celler förblir opåverkade vid kontrollerad kyla. Genom åren har olika tekniker provats för att skapa lipolys, den process som enkelt uttryckt bryter ner fettet med varierande behandlingsresultat.

br> Tekniken bakom Cryolipolys - fettfrysning godkändes av det amerikanska läkemedelsverket FDA 2010 efter att studier både på djur och människor kunnat påvisa patientnytta versus patientsäkerhet.

Vad händer vid en Cryolipolys - fettfrysning?
Cryolipolys - fettfrysning kyler ner det behandlade områdets alla celler till en temperatur om cirka -4°C till – 10°C. Fettcellerna försätts i apoptos, en biologisk process där vi appelerar till kroppens försvarsmekanism om förestående fara vid kyla. De celler som inte är kapabla att klara sina respektive uppgifter programmeras till att dö och eftersom just fettcellerna är speciellt utsatta vid kyla försvinner dessa. Under själva processen separeras cellen och kärnan sönder i små apoptopiska kroppar. Cellens motor, mitokondrien utsöndrar protein som i sin tur aktiverar enzymer att starta apoptosen. Dessa enzymer, kaspaser, sönderdelar under den slutliga processen kärnan inifrån där resterna sedan städas bort/fagocyteras av närliggande celler eller av makrofager. Tack vare att apoptosen drivs av en proteinskapande kedja uppstår ingen inflammation som vid motsatsen, cellvävnadsskada, inflammation och nekros.

Är Cryolipolys - fettfrysning säker?
Cryolipolys - fettfrysning är en säker behandlingsmetod för att permanent avlägsna partiella fettansamlingar. I dagsläget finns det inga kända biverkningar. Det finns inga direkta kontraindikationer eller vare sig förhöjda lever – eller fettvärden vid mätningar efter utförda behandlingar. Metoden är väl beprövad, över 500 000 behandlingar har utförts världen över utan några kända biverkningar.

Efter genomförd behandling med Cryolipolys - fettfrysning kan risk föreligga i form av rodnader i huden, blåmärken (hematom) samt tillfälligt känselbortfall. Ingen av dessa symtom är permanenta utan försvinner gradvis över tid.

Både teknik och metod är godkänd med medicinska studier som underlag.

Cryolipolys - fettfrysning är metoden för dig som vill reducera fettdepåer men inte vill utsätta dig för kirurgiska ingrepp med eventuella därtill kopplade risker.
Kandidater med diabetes kan behandlas med Cryolipolys - fettfrysning.

Vilka områden är lämpliga för just Cryolipolys - fettfrysning?
RCryolipolys - fettfrysning lämpar sig för alla områden på kroppen där det finns lokala (partiella) fettansamlingar. Beroende på det tänkta behandlingsområdet används handstycken med olika stora kammare. Rent principiellt är det således respektive patients tänkta behandlingsområde i förhållande till handstyckets kammarstorlek som avgör vilka områden som kan behandlas.

Finns det inga lokala fettansamlingar kan inte Cryolipolys - fettfrysning användas.

Cryolipolys - fettfrysning kan inte användas på lös/slapp hud eller som ett alternativ till viktnedgång.

Är jag en bra kandidat för Cryolipolys - fettfrysning?
Cryolipolys - fettfrysning vänder sig till dig som är man eller kvinna, från 18 års ålder och fullt frisk.

Din hudton/hudfärg/etnicitet saknar betydelse och förutsatt att du inte är gravid, har ljumskbråck, hepatit C eller har opererats nyligen är du välkommen till en förundersökning.

Du som söker hjälp med att reducera lokala (partiella) fettansamlingar är av olika anledningar inte intresserad av ett kirurgiskt ingrepp, du är frisk och ligger inom 10% – 15% från din idealvikt. Dessutom måste du som överväger en Cryolipolys - fettfrysning ha förståelse för att behandlingsresultatet vid detta förfarande inte är omedelbart utan verkar gradvis, att jämföra som vid omställning av kost och motion.

Kandidater med diabetes kan behandlas med Cryolipolys - fettfrysning.

Jag är överviktig med stor mängd kroppsfett, är jag en bra kandidat för Cryolipolys - fettfrysning?
Cryolipolys - fettfrysning lämnar alltid ett permanent behandlingsresultat förutsatt att det återfinns en lokal (partiell) fettansamling att behandla. Är du överviktig och hyser önskemål om viktnedgång är inte vare sig teknik eller metod att rekommendera förutsatt att enbart kroppskonturering efterfrågas.

Kandidater med diabetes kan behandlas med Cryolipolys - fettfrysning.

Vid kombinerat högt BMI och hög fettprocent rekommenderas viktnedgång.

Hur skiljer sig Cryolipolys - fettfrysning från andra liknande behandlingar?
Cryolipolys - fettfrysning är en säker behandlingsmetod för att permanent avlägsna partiella genom att utnyttja det fysiska faktum att kroppens fettceller är känsligare än andra celler i huden reduceras kroppsvolymen per varje utförd behandling. På den svenska marknaden finns idag en rad olika behandlingstyper som kan delas in som kirurgiska och icke kirurgiska. Dock kan endast de kirurgiska metoderna mäta sig i effektivitet med Cryolipolys - fettfrysning.

Cryolipolys - fettfrysning kan närmast likna den traditionella kirurgiska fettsugningsmetoden eller till exempel den modernare laserassisterade Smart Sculpting-metoden som endast kräver lokal bedövning och kort konvalescens

Gör Cryolipolys - fettfrysning ont?
Cryolipolys - fettfrysning lämnar olika sorts upplevd känsla för olika personer. Emedan några hävdar ”smärta”, andra en ”brännande” känsla och ytterligare någon ingen upplevd känsla alls är den mest kosntaterade känslan enligt utförda studier ”kall”, ”stickningar” och tillfälligt ”känselbortfall” (som efter bedövning).

Som option kan tänkt behandlingsområde bedövas lokalt mot extra tillägg.

Hur går en RE:shape fettreducering med Cryo Sculpting till?
Innan behandlingen påbörjas appliceras en specialpreparerad duk på det tänkta behandlingsområdet. Därefter startas behandlingen med att vävnaden i det lokala området med hjälp av vacuum sugs upp i en kammare som reducerar blodgenomströmningen. Vävnaden i kammaren kyls under cirka 60 minuter sedan ned till en temperatur om-4°C till – 10°C beroende på hudens densitet. Den specialpreparerade duken förhindrar under behandlingen effektivt eventuella skador på huden. Patienter som genomgår en behandling kan initialt under de första minuterna uppleva känsla av tryck och kyla när handstycket appliceras , något som passerar efter cirka fem minuter. Behandlingen som är ofarlig tar sin plats i ett behandlingsrum, på en brits och i liggande läge beroende på kroppsdelens placering. Behandlingen tar cirka 60 minuter och strax efter behandlingen skultpureras området manuellt av personal. Vid behandlingens slut kan en värmande känsla infinna sig då kärlen i det behandlade området reagerar vid rumsvärmen. De efterföljande veckorna kan medföra en del stickningar i det behandlade området, mer som en påminnelse än som besvärande.

Hur långt tid tar en behandling med Cryolipolys - fettfrysning?
Cryolipolys - fettfrysning tar mellan 60 – och 120 minuter beroende på tänkt behandlingsområde. Som option kan även erbjudas för – och efterbehandlingar med RF - Radiovågsbehandling som driver behandlingsresultatet framåt. Addera i sådant fall 30 minuter för respektive för – och efterbehandling, totalt 60 minuter.Beroende på mängden tänkta behandlingsområden kan således behandlingstiden variera, något som kommuniceras exakt vid din förundersökning och innan din/a behandling/ar.

Vad ska jag tänka på innan behandling med Cryolipolys - fettfrysning?
Innan du genomgår en Cryolipolys - fettfrysning ska du undvika alkohol samt kapillärvidgande mediciner som gör blodet mer lättflytande och kan ge dig blåmärken (hematom) i onödan. Är du känslig för kyla ska du noga innan behandling fundera över våra övriga alternativa behandlingsmetoder.

Vad händer efter en Cryolipolys - fettfrysning?
Under själva behandlingsprocessen separeras fettcellen och kärnan sönder i små apoptopiska kroppar. Cellens motor, mitokondrien utsöndrar protein som i sin tur aktiverar enzymer att starta apoptosen. Dessa enzymer, kaspaser, sönderdelar under den slutliga processen kärnan innifrån där resterna sedan städas bort/fagocyteras av närliggande celler eller av makrofager. Tack vare att apoptosen drivs av en proteinskapande kedja uppstår ingen inflammation som vid motsatsen, cellvävnadsskada, inflammation och nekros.

Vid behandlingens slut kan en värmande känsla infinna sig då kärlen i det behandlade området reagerar vid rumsvärmen. De efterföljande veckorna kan medföra en del stickningar i det behandlade området, mer som en påminnelse än som besvärande.

Finns det några kända biverkningar eller komplikationer med Cryolipolys - fettfrysning?
Cryolipolys - fettfrysning är en säker behandlingsmetod för att perment avlägsna partitiella fettansamlingar. Metoden är väl beprövad, mer än 10 000 behandlingar har utförts världen över utan några kända biverkningar. Genom att utnyttja det fysiska faktum att kroppens fettceller är känsligare än andra celler i huden reduceras kroppsvolymen per varje utförd behandling. Tack vare att apoptosen drivs av en proteinskapande kedja uppstår ingen inflammation som vid motsatsen, cellvävnadsskada, inflammation och nekros.

Efter genomförd behandling med Cryolipolys - fettfrysning kan risk föreligga i form av rodnader i huden, blåmärken (hematom) samt tillfälligt känselbortfall. Ingen av dessa symtom är permenenta utan försvinner gradvis över tid.

Cryolipolys - fettfrysning är metoden för dig som vill reducera fettdepåer men inte vill utsätta dig för kirurgiska ingrepp med eventuella därtill kopplade risker.

Hur stor förändring kan jag förvänta mig efter en Cryolipolys - fettfrysning?
Mätningar i kliniska studier utförda med ultraljud i samband med cryolipolysisbehandlingar visar att den lipolytiska effekten (apoptosen eller fettreduceringen) är verksam i nästan 6 månader. Statiska mätvärden visar i studier en säkerställd, genomsnittlig reduktion av fettceller med 20% redan efter två månader och. Ytterligare mätningar visar dessutom att den lipolytiska effekten fortsätter och 6 månader efter utförd behandlingen var den totala uppmätta reduktion i genomsnitt 25%.

Cryolipolys - fettfrysning är ingen metod för viktminskningssyfte.

Hur lång tid tar det innan jag ser resultat av Cryolipolys - fettfrysning?
Säkerställda klinska studier påvisar en genomsnittlig reduktion om 20% av fettcellerna redan efter 2 månader medan det slutgiltiga resultatet är att förvänta efter 6 månader.

Genom att med hjälp av kyla försätta fettcellerna i en biologisk process, apoptos reduceras fettcellerna till antal. De celler som inte är kapabla att klara sina respektive uppgifter är programmede att dö och eftersom just fettcellerna är speciellt utsatta vid kyla försvinner dessa. Under själva processen separeras cellen och kärnan sönder i små apoptopiska kroppar. Cellens motor, mitokondrien utsöndrar protein som i sin tur aktiverar enzymer att starta apoptosen. Dessa enzymer, kaspaser, sönderdelar under den slutliga processen kärnan inifrån där resterna sedan städas bort/fagocyteras av närliggande celler eller av makrofager, en process som alltså fortgår i upp till 6 månader.

Hur många sessioner behövs med Cryolipolys - fettfrysning?
Fettceller som genom dött genom apoptos kommer inte tillbaka vilket innebär att området som behandlats har minskat sin förmåga att binda upp nytt fett i framtiden. Vid varje behandlingstillfälle med Cryolipolys - fettfrysning kan noteras en generell fettcellsminskning med 20% i det tänkta området. Huruvida detta är tillräckligt för att tillfredsställa dina önskemål bestäms till stor del av dina egna kroppsliga förutsättningar och förväntningar. En förundersökning ger dels dig vid hand om du är en lämplig kandidat, dels en rekommendation om antal behandlingstillfällen samt även kostnaden för dessa.

Får alla patienter ett lyckat behandlingsresultat med Cryolipolys - fettfrysning, lämnas det garanti?
Cryolipolys - fettfrysning är en säker behandlingsmetod för att permanent avlägsna lokala () fettansamlingar. Dock finns det inom medicinen ingen behandling som garanterat fungerar på absolut alla. Det här beror på att vi alla är olika och naturligtvis även våra kroppar. Eftersom fettcellerna varierar i densitet, att jämföra med mer eller mindre kompakt/fibröst är det en vetskap att kunna förutbestämma behandlingsresultatet efter en enda behandling. Som kandidat till en Cryolipolys - fettfrysning kan vi fastslå dina förutsättningar och försöka förstå din förväntningar och därefter ge dig en rekommendation. Det är rimligt att anta att fler än 1 behandling ger än bättre resultat, ju fler behandlingar desto bättre resultat utan att för den sakens skull fastslå att det inte räcker med 1 enda behandling.

För att följa din utveckling använder vi oss av traditionella metoder som BMI, BMR, mätning med måttband och fotografering. Dock lämnar vi aldrig några garantier då ”lyckat behandlingsresultat” är förhållandevis subjektivt vid en behandling som denna.

Cryolipolys - fettfrysning är metoden för dig som vill reducera fettdepåer men inte vill utsätta dig för kirurgiska ingrepp med eventuella därtill kopplade risker.

Är resultatet permanent vid en Cryolipolys - fettfrysning?
Fettceller som dött genom apoptos kommer inte tillbaka i likhet vid en kirurgisk fettsugning. Detta innebär innebär att området som behandlats har minskat sin förmåga att binda upp nytt fett i framtiden. Förutsatt att du behåller samma vikt samt levnadsvanor i form av mat och dryck är sannolikheten stor att kroppskontureringenbestår.

Ökat kolhydratintag ökar drastiskt risken till negativ förändring för det långsiktiga behandlingsresultatet om inte fettförbränningsövningar kompenserar intaget.

En viktökning kommer att leda till nya lokala (partiella) fettansamlingar men framträder i första hand på områden som aldrig tidigare behandlats med Cryolipolys - fettfrysning.

Cryolipolys - fettfrysning är metoden för dig som vill reducera fettdepåer men inte vill utsätta dig för kirurgiska ingrepp med eventuella därtill kopplade risker.

Finns det en åldersgräns för Cryolipolys - fettfrysning?
Cryolipolys - fettfrysning erbjuds av etiska skäl till patienter äldre än 18 år. Det finns ingen övre åldersgräns då respektive kandidats egna förutsättningar är avgörande till exempel hudens elasticitet, allmänkondition samt förutsättningar.

Cryolipolys - fettfrysning är metoden för dig som vill reducera fettdepåer men inte vill utsätta dig för kirurgiska ingrepp med eventuella därtill kopplade risker.

Kandidater med diabetes kan behandlas med Cryolipolys - fettfrysning.

Vilka personer är inte lämpliga kandidater för en Cryolipolys - fettfrysning?
Du kan inte behandlas med RE:shape fettreducering med Cryo Sculpting om du har någon av följande diagnoser:
Raynauds sjukdom
Graviditet
Nyopererad (1 år)
Inoperera medicinsk enhet
Stark känslighet mot kyla
Ljumsbråck
Hepatit C
För aktuella priser, besök vår hemsida www.skinrenewcenter.se eller boka din förundersökning för ditt exakta pris.


Till startsidan >>>